Senarai Tugas AJK

Tugas- Tugas Ahli Jawatan Kuasa   :

 

 

Bil

Jawatan

Tugas

1

Pengerusi

-       Melaksanakan tugas sebagai Pengerusi Kelab Matematik dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan aktiviti.

-       Membantu Guru-guru penasihat merancang segala aktiviti yang boleh meningkatkan lagi prestasi Matematik.

-       Membantu Guru Penasihat menyelia latihan mingguan

-       Membantu Guru Penasihat menyelia latihan intensif bagi persediaan Pertandingan Matematik

-       Membantu Guru menyediakan ahli-ahli yang berpontensi untuk menyertai pertandingan seperti berikut :

                  1. Pertandingan Australian Mathematics Competition ( AMC )          

                  2. Pertandingan Sudoku

                  3. Pertandingan Matematik lain 

-       Menjalankan tugas sebagai ketua pasukan Matematik

-       Menguruskan mesyuarat agong tahunan dan mesyuarat AJK .

2

 

N. Pengerusi

-        Melaksanakan tugas sebagai Naib Pengerusi Kelab Matematik dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan aktiviti.

-       Membantu Guru Penasihat mengurusan Baju T  atau

            menguruskan hal-hal pencetakan baju T

-       Membantu Guru Penasihat merancang dan menguruskan sesi pengenalan kepada murid baru

-       Mengadakan satu sesi perbincangan dengan AJK dan menyediakan bahan-bahan seperti taklimat dan “ power point “ atau video Matematik untuk sesi pengenalan Kokurikulum pada awal tahun .

-       Merancang dan menguruskan aktiviti sosial atau aktiviti lain @ Menguruskan aktiviti tambahan seperti Jamuan dan “ outing

3

Setiausaha

-       Melaksanakan tugas sebagai Setiausaha Kelab Matematik dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan aktiviti.

-       Membantu Guru Penasihat menyediaan Fail dan maklumat  Menguruskan segala maklumat / minit mesyuarat / surat/ laporan / Kehadiran dll dapat disimpan dalam fail ini.

-       Memastikan segala maklumat yang diperlukan sentiasa dikemaskinikan

-       Laporan latihan dicatatkan dalam buku rekod kokurikulum.& Kehadiran ahli diambil .& Tindakan susulan bagi ahli yang tidak hadir dengan memberi surat amaran

-        Menjalankan tugas Pengerusi jika perlu

4

N Setiausaha

( Juru Gambar )

-       Melaksanakan tugas sebagai Naib Setiauasah Kelab Matematik dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan aktiviti.

-       Membantu Guru Penasihat mengumpul semua laporan tahunan dan gambar serta maklumat yang sedia ada untuk diedit demi cetakan majalah sekolah.

-       Menyediakan sebuah kamera ( sendiri ) atau bertanggung jawab atas kamera Kelab Matematik  ( atau dipinjam ) untuk mengambil gambar aktiviti utnuk dipamerkan di Website Matematik , Papan Notis , Majalah sekolah.  

-       Perbelanjaan untuk mencetak gambar perlu dapat persetujuan daripada Guru Penasihat.

5

Bendahari

-       Melaksanakan tugas sebagai Bendahari Kelab Matematik dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan kutipan wang / yuran / sumbangan akitiviti dan mejalankan aktiviti.

-       Mengutip yuran tahunan dan serahkan kepada Guru Penasihat untuk disimpan. Pastikan / Uruskan yuran kelab  dikutip olen Bendahari ( RM 1 se tahun ) 

-       Semua akaun perbelanjaan perlu dicatatkan dengan jelas dan disemak oleh guru setiap bulan serta ditandatangani .

-       Membuat catatan , akaun dan perbelanjaan

6

N Bendahari

-       Melaksanakan tugas sebagai penolong Bendahari Kelab Matematik dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan kutipan wang / yuran / sumbangan akitiviti dan mejalankan aktiviti.

-       Membantu Guru Penasihat menyemak akaun kutipan yuran tahunan.

7

AJK( P Notis)

-       Melaksanakan tugas sebagai AJK Papan Notis  Kelab Matematik dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum meletakan sebarang pengumuman atau publisiti atau sebarang gambar atau carta   dan mejalankan aktiviti.

-       Membantu Guru Komunikasi  menguruskan dan menghiaskan  Papan Notis Matematik dengan ceria , bermaklumat dan berkesan

-       Pastikan segala siaran dan komunikasi aktiviti Matematik dapat dilaksanakan dengan cepat , tepat dan berkesan  

-       Mendapat segala gambar aktiviti daripada Juru gambar  untuk dipamerkan .              . 

8

ICT / Website

-       Melaksanakan tugas sebagai AJK ICT / Website Kelab Matematik dan WAJIB  mendapat kebenaran daripada Guru Penasihat sebelum melakukan Pengemaskinikan website Kelab Matematik  atau “ up load “ sebarang maklumat  Matematik  dan mejalankan aktiviti.

-       Membantu Guru Penasihat menguruskan data / kemasukan maklumat ahli  system maklumat sekolah dan segala rekod, laporan pencapaian yang terlibat dengan sistem on line sekolah dan website Matematik.

-       Menguruskan Website Matematik sekolah

-       Membantu Guru menyediakan sijil-sijil untuk AJK dan Ahli-ahli Matematik

 

Latest news 28. February - This is a sample blog post describing your latest news. Here you can post news about your company or blog about any other subject that comes to mind. This post can be deleted in the News & Blog section below by clicking the Delete link for this post.