Pelan Strategik

PELAN STRATEGIK KELAB  MATEMATIK  ( 2012 )

 

 

Bil

Isu / Cabaran / Masalah

Strategi

Objektif

Program / Aktiviti

Output / Outcome / Petunjuk Prestasi Utama

(KPI)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelab Matematik baharu ditubuhkan

 

S1 memastikan murid kenal kelab Matematik dan keahlian kelab kekal dan kian meningkat .

 

 

 

 

O1 Meningkat keahlian sebanyak 5 % setiap  tahun sehingga mencapai ahli seramai  40 orang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 Meningkat gred ahli-ahli dalam Penilaian Kokurikulum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 3 Memupuk minat ahli dalam mata pelajaran Matematik

 

 

 

P1: Projek Keahlian :

Promosi dari kelas ke kelas dan iklan di papan notis  kelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 : Projek Peningkatan Pencapaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 Projek Pemupukan minat ahli dalam mata pelajaran Matematik

 

 

TOV

2012

2012

2013

2014

34

36

38

40

 

 

 

1.Kempen Keahlian / Publisiti

 

Projek 1  : Promosi kelab

Aktiviti  : Promosi dari kelas ke kelas

 

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Januari dan Mei

Pelaksana : AJK sesi tahun itu

Kos :  Tiada ( semua pencetakan dibuat dengan kemudahan pihak sekolah )

 

Pelaksanaan :

1.Menyediakan borang promosi yang menarik yang menyatakan aktiviti-aktiviti tahunan kelab dan cara mereka boleh mendapat Gred A jika mereka menyertai kelab ini.

2.Pergi ke setiap kelas T.4 Sains dan T.6 Rendah Sains untuk menyampaikan maklumat-maklumat kelab kepada pelajar semasa ‘free period ‘ AJK , yang mengambil masa tidak melebihi 5 minit setiap kelas.

3. Menyedarkan borang keahlian kepada ke setiap kelas tersebut.

4. Mengumpul balik borang keahlian serta yuran keahlian sebanyak RM3.00  pada hari keesokan.

 

Indikator kejayaan : Bilangan ahli bertambah.

 

Projek 2 : Papan Notis

 

Tarikh pelaksanaan : akan mula sebaik saja  papan notis yang baharu telah diagihkan .

Pelaksana : Ahli-ahli Publisiti dan Papan Notis.

Indikator kejayaan : Papan Notis kelab Matematik telah berfungsi sebagai penyampai maklumat kepada semua ahli kelab dan murid yang lain.

 

 

Projek 1 :

International Competitions For Schools : Australian Mathematics Competition ( AMC )

 

Tarikh Pelaksanaan : Bulan Ogos

Pelaksana : Guru penasihat

Kos :  RM32.00 setiap peserta yang dibiayai oleh peserta sendiri

Kumpulan sasaran: Terbuka kepada semua pelajar di sekolah ini.

Pelaksanaan :

1.Membuat pengumuman tentang pertandingan ini

2.Mengutip yuran daripada pelajar yang ingin menyertai AMC ini

3.Membuat pendaftaran

4. Mengedarkan soalan tahun lepas pertandingan tersebut kepada peserta-peserta sebagai latihan

5.Membuat perbincangan soalan tersebut dan ulangkaji dengan pelajar oleh guru berkenaan

4. Melaksanakan pertandingan  mengikut peraturan yang ditetapkan AMC

 

Indikator kejayaan :

1.Ramai ahli boleh mendapat markah  KK yang lebih tinggi disebabkan oleh penyertaan mereka dalam AMC yang merupakan aktiviti peringkat antarabangsa

2.Pelaksanaan pertandingan telah dijalankan dengan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan

3. Terdapat sekurang-kurangnya seorang pelajar mendapat pencapaian ’High Distinction’

 

Projek 2 :

Pertandingan Soduku Secara Individu dan Antara Kelas.

 

Tarikh Pelaksanaan : pertengahan bulan Mac

Pelaksana :  Guru penasihat dan AJK Kelab

Kumpulan sasaran : pelajar-pelajar Peralihan , T1 , T2, T3, T4, T.5 dan T.6 Rendah &Atas

Kos :  RM400

Pelaksanaan :

1.Membentuk soalan Soduku

2.Menyelia dan mengawas pelaksanaan pertandingan Soduku.

3. Mengumumkan keputusan

4. Penyediaan hadiah dan sijil pencapaian

5. Penyampaian hadiah

 

Indikator kejayaan :

1.> 50 orang murid  telah menghadiri pertandingan Soduku ini.

2.Sijil dan hadiah  telah disampaikan.

 

Projek 3 : Pameran Matematik

 

Tarikh Pelaksanaan : pertengahan  bulan Jun

( semasa Minggu Karnval Sains & Maths )

Pelaksana : Guru Penasihat & Barisan AJK sesi 2012 .

Kumupulan sasaran : Semua pelajar

Kos :  RM 200 ( untuk membeli hadiah bagi pelajar yang memberi jawapan betul semasa melawat gerai-gerai pameran dan makanan & minuman untuk ahli-ahli yang bertugas)

Pelaksanaan :

1.Menubuhkan barisan AJK untuk pameran ini.

2.Ahli-ahli kelab mencari projek/ aktiviti yang ingin dipamerkan.

3.Projek dijalankan di bawah pengawasan Guru Penasihat.

4. Ahli-ahli menyediakan pameran.

 

Indikator kejayaan :

1.Rasa ingin tahu ahli dirangsang.

2.Sikap tabah dan kerjasama diamalkan semasa menjalankan/mencuba projek/aktiviti dan semasa pembentangan

3.Bakat kepimpinan ahli, terutamanya AJK ditunjukkan

4.Daya kreaktiviti dan inovasi  dikembangkan dalam  kalangan murid, terutamanya  golongan AJK yang ditugaskan untuk upacara pembukaan pameran 

5. Murid-murid benar-benar melibatkan diri dengan penuh semangat dan tenaga demi kejayaan pameran

6. Ahli-ahli seronok melibatkan diri dalam pameran

 

Projek 4 : Projek Permainan Matematik

 

Tarikh Pelaksanaan : Julai 2012

Pelaksana :  Guru penasihat dan  AJK Permainan

Kumpulan Sasaran : Ahli-ahli kelab Matematik

Indikator kejayaan :

1.Ahli-ahli  sangat seronok bermain permainan Matematik sehingga mahu meminjam alat permainan ini di luar masa perjumpaan kelab.

2. Pemain dapat menghabiskan pusingan permainan dalam masa lebih singkat

Ini mungkin disebabkan oleh ingatan pelajar tentang reagen & keadaan serta hasil tindak balas  bertambahbaik.

 

2

Laman Web kelab yang baharu ( web-site )

S1 Belajar semula pembentukan laman web

O1 Memenuhi keperluan / syarat yang ditetapkan

P1 Pembentukan Laman Web Kelab Matematik dan “ link “ ke Laman Web sekolah.

Projek 1 : Pembentukan Laman Web Kelab Matematik

 

Tarikh Pelaksanaan : Feb 2012

Pelaksana :  Guru penasihat dan  AJK Laman Web.

Indikator kejayaan :

1.Laman Web kelab Matematik telah dibentuk dan dapat dilayar melalui Laman Web sekolah.  

 

Disediakan oleh ,

 

 

 

-----------------------------

( Teh Tik Seng )

Guru Penasihat

Kelab Matematik

2012

 

** Jadual masih boleh diubahsuai ikut keperluan semasa.  Harap Maklum.

Latest news 28. February - This is a sample blog post describing your latest news. Here you can post news about your company or blog about any other subject that comes to mind. This post can be deleted in the News & Blog section below by clicking the Delete link for this post.